Jediný Bůh je Svatý Duch, jak Otec tak Syn...jsou jedním Svatým Duchem.

tento svět je lživá žumpa korupce a lží, tento svět nenávidí pravdu a ty kdož skutečně milují Jezíše a jeho učení

Archiv Duben 2019

Naplnění Svatého písma v Nazaretu - zajatci Satanova světa, uctívači falešného proroka a jeho tří žab

Lukáš kapitola 4 český studijní 16I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl. 17Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno: 18‚Pánův…


Průzkum: Stále více německých křesťanů (věřící v trojici) už nevěří v Boha

odkaz : https://www.krestandnes.cz/pruzkum-stale-vice-nemeckych-krestanu-uz-neveri-v-boha/comment-page-1/#comment-3894 Tak za prvé kdo nevěří v Boha tak není křesťanem. Za druhé je to důsledek nauky o "trojici", která opravdu Bohem není.


Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii

odkaz na zdroj :https://www.krestandnes.cz/vlna-antikrestanskeho-vandalismu-ve-francii/


Duka a Ženatý: Zdanění restitucí může být pro některé církve likvidační - dezinformace

odkaz na zdroj : http://www.christnet.eu/zpravy/29651/duka_a_zenaty_zdaneni_restituci_muze_byt_pro_nektere_cirkve_likvidacni.url Tento výrok není pravdivý. Kristova Svatá církev je jediná a není postavena na penězích ale na Svatém Duchu. Jen pro…


Vypálené znamení na vlastním svědomí - o lži

Lež je znamením a cejchem šelmy A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež.... 8Dopadl jsi mě, stalo se to na svědectví; povstala proti mně má lež a vypovídá proti mně. 3Synové lidští, jak dlouho bude má Sláva v potupě?…


Křesťané jako ovce vražděné vlky, kteří byli vpuštěni/vítáni falešnými pastýři do falešných chrámů

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/503060-kamera-zachytila-atentatnika-vstupujiciho-do-kostela-na-sri-lance.html Satan tedy bude opět žvástat řečmi o sjednocení a jeho služebníci se svorně sejmou a budou "truchlit"


Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát.

23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může Satan vyhánět Satana? 24Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. 25Bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. 26Jestliže Satan povstal…


Notre Dame - zhořela z Boží vůle, jediný Bůh nesídlí v chrámech ale v nás

proto se modlit nebudu.


Požář Notre Dame je prý "nehoda"

Muslimové z toho byli evidentně neštastní https://www.youtube.com/watch?v=Dp6DI8TmdBg https://www.youtube.com/watch?v=0l5eCFiUDq8


Space Smiley :P

https://imgur.com/a/O9OevvD


  • 1
  • 2