Jediný Bůh je Svatý Duch, jak Otec tak Syn...jsou jedním Svatým Duchem.

tento svět je lživá žumpa korupce a lží, tento svět nenávidí pravdu a ty kdož skutečně milují Jezíše a jeho učení

Archiv Březen 2019

Sodoma: Homosexualita a pokrytectví za zdmi Vatikánu podle Frédérica Martela

Na více než pěti stech stranách knihy (dalších 300 stran, které se do svazku nevešly, je na internetu) Frédéric Martel čtenáře provádí pontifikáty papežů Jana Pavla II. , Benedikta XVI. a Františka, zejména z hlediska vztahu Římské kurie k…


Výzva zástupcům všem pozemským církvím

Na základě tohoto verše ze Svatého písma : 9Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím…


Sedm duchů Božích a přesto Jedno tělo a Jeden duch – Duch Svatý

Sedm duchů Božích a přesto Jedno tělo a Jeden duch – Duch Svatý Společenství Svatého Ducha – je společenstvím všech Svatých duchů Verše vysvětlující danou problematiku : JAN 10 : 33Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro…


Duch Svatý mluvení v jazycích...neuvěřitelný zážitek

Tak občas jak mám takovou duchovní náladu si mluvím a zpívám v cizích jazycích. Je mi jasné, že Svatý Duch zná řeči všech národů. Ale co se mi stalo je neuvěřitelné (tedy ne pro mě ale pro ty co to budou číst). V poslední době jsem si zpíval a…


Mladá slovenka o multikulturismu

odkaz : https://m.mojevideo.sk/41ne?fbclid=IwAR2ShHiGqdb0BgDNhPZX4d2-UZrd1VwZFZJMPFy-CZTXPOQDmgzcI7chBuA


Smrt duše (první smrt) a smrt ducha(druhá smrt) Šeol (hrob duší) a Gehenna (žalář ducha)

Smrt duše (první smrt) a smrt ducha(druhá smrt) Šeol (hrob duší) a Gehenna (žalář ducha) Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a…


Duka o zneužívání chlapců věděl - říká religionista

odkaz : https://domaci.ihned.cz/c1-66507980-stampach-duka-o-zneuzivani-chlapcu-vedel-nepripusti-chybu-obeti-jsou-u-nas-stovky


„Najde Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ - Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů

Je psáno - Lukáš 18 kapitola : 1Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. 2Říkal: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. 3V tom městě byla vdova, která k němu chodila…