Jediný Bůh je Svatý Duch, jak Otec tak Syn...jsou jedním Svatým Duchem.

tento svět je lživá žumpa korupce a lží, tento svět nenávidí pravdu a ty kdož skutečně milují Jezíše a jeho učení

Archiv Únor 2019

Fiasko, promarněná šance. Se závěrem summitu ke zneužívání v církvi na papeže padá kritika

odkaz : https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2742962-duchovni-zneuzivajici-deti-jsou-nastrojem-satana-rekl-papez-cirkev-uz-pry-nebude-nic Vidím to hodně podobně. Provej papeže byl zcela tragický. Za situace, že by bylo pravdivé tvrzení v knize Sodoma…


Dycky Ježíš

Dycky Ježíš On je obraz neviditelného Boha On je přede vším a všechno v něm spočívá On je hlavou těla, církve On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo On je Pánem všech On je ten Bohem ustanovený soudce živých i…


Ochránce obětí sexuálního násilí rozjel web. Proč budí v církvi odpor?

zdroj: https://plus.rozhlas.cz/jiri-leschtina-ochrance-obeti-sexualniho-nasili-rozjel-web-proc-budi-v-cirkvi-7771209?fbclid=IwAR0dlGMOyT50WtlFMZ8hBvohV4ao0oRRv2jFGZ7KJkvbYs_AlRm4ZFuK-UI#volume


Katechismus - dílo nejsvětější Trojice vs Svaté písmo a jediný Bůh

Katechismus - dílo nejsvětější Trojice vs Svaté písmo a jediný Bůh Zdroj : http://www.katechismus.cz Paragraf 267 : Nejsvětější trojice Jako jsou božské osoby nerozdělitelné v tom, čím jsou, tak jsou také nerozdílné v tom, co působí. Ale v jediném…


Svatá církev dle Svatého písma versus realita

Svatá církev dle Svatého písma versus realita Jen v ČR je registrováno 40 náboženských církví. Z toho většina deklaruje, že právě ta jejich církev je tou pravou Svatou církví. Co říká Svaté písmo o Svaté církvi : Efezským (český studijní překlad) 5…


Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes

1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Otevřel ústa a učil je: 3„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 5Blahoslavení…