• Aby byly všechny bytosti štastné – zaleží na svobodné volbě
 • Jednoho dne jsem přemýšlel nad tím co by mě skutečně učinilo štastným. Došel jsem k závěru, že k tomu abych byl skutečně štastným je nutné aby ani jediná bytost na zemi nebyla nešťastná.
 •  
 • Z toho úsudku jsem došel k tomu, že v tomto současném světě nemůžu být nikdy štastný. Už jen představa a skutečnost, že v tomto světe umírají  denně tisíce dětí hladem, je na nich činěno násilí je děsivé a temné. Musel bych mít jedině pásku přes oči a být uzavřený ve své osobní bublince stěstí (pravdy a lásky) abych neviděl tento hanebný hříšný svět a jeho klamy.
 •  
 • Co lze udělat aby na zemi byli všechny bytosti štastnými ???... Dlouho mi unikalo, že je tato otázka spojená se svobodnou vůli/volby bytosti. Jen pro příklad :
 •  
 • Zloděj je štastný když někoho okradne
 • Smilník je štastný když smilní
 • Pedofil je štastný když sprzní malé dítě
 • Kněz "boží" przní malé děti
 •  
 • Mohl by být tedy zloděj v dokonalém světe ??? Ne, nemohl. Zloděj může být jedině ve světě nedokonalém ve světě kde vládne hřích.
 • Z toho tedy pramení, že každý ze své svobodné vůle/volby má právo na to zvolit si v jakém světe chce žít…buď ve světe nedokonalém anebo ve světe dokonalém.  Tak stejně jak lze mít jen jednoho pána, tak stejně lze mít jen jeden svět !!!
 • Ze svobodné vůle si tedy musíme vybrat :
 • Mezi světem dokonalým jehož pánem bude Ježíš
 • A
 • Mezi světem současným jehož pánem je a bude Satan
 •  
 • Pán Ježíš přijde……………JE ČAS VOLBY…chcete žít v na věky v jeho dokonalém světe anebo ve světě pekelném plného hříchu ???