• Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří pravou Svatou církev • Ačkoliv je mnoho rozepří mezi různými pozemskými církvemi je to právě víra v Ježíše, která nás sjednocuje v JEDINOU pravou Svatou církev • Víra v Ježíše daleko přesahuje způsob křtu, výklady jediného Boha (trojice atd), spornost eucharistie a další sporné věci • Ježíš je nad veškerými lidskými nauky, nad veškerými věroukami • Víra v Ježíše přemůže smrt i falešné pozemské církve a jejich falešné kněžstvo a hirearchii • Hlavou pravé Svaté církve je Ježíš, nikdo jiný. Zachraňuje nás víra v Ježíše nikoliv víra v jakékoliv jiného kněze nebo papeže.