odkaz : https://www.krestandnes.cz/papez-frantisek-bude-ve-vatikanske-bazilice-slouzit-msi-za-migranty/ Jan nás varoval 7Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. 8Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. 9Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 10Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. 11Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Papež je spoluviníkem Antikrista !!! a to na základě Svatého písma