Jan 3: 13 A do nebe nevystoupil nikdo, leč ten, jenž z nebe sestoupil, Syn člověka, jenž je v nebi. Genesis 28 : 12 I dostal sen, že hle, na zem postavený žebřík, a jeho vrchol zasahující do nebes, a hle, po něm vystupující a sestupující Boží andělé. 13A hle, stanul na něm Hospodin a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh Abráháma, tvého otce, a Bůh Isákův. Tak jak je to tedy s tím, že nikdo kromě syna člověka nevystoupil do nebes ??? Co myslíte, umí někdo objasnit :) ?