https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milion-chvilek-KDU-CSL-svazi-demonstranty-do-Prahy-Nastvany-lidovec-promluvil-584945