Lukáš 49„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! 50Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! 51Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. 52Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem; 53budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. “ Z toho verše jasně pramení, že svět čeká s příchodem našeho pána Ježíše křest ohněm. V té době budou mladí proti starým atd. Ta doba už nastala, ale je důležité analyzovat jaké je učení našeho pána a co činí sluhové antikrista. Co tedy říká náš pán Ježíš : Nemáme si dělat starosti, přijde jak odešel, provede křest ohněm a bude zde nová země a jeho tisícileté království. O co se snaží Antikrist : Hloubit příkopy mezi starými a mladými, zachránit tento starý svět, kterému kraluje a udělat jedno univerzální náboženství Co činí papež : Hloubí příkopy mezi mladými a starými. Apeluje a verbuje “nové” mladé křesťany, ti staří už mu nejsou dobří protože jsou moc věrní Svatému písmu. Podporuje “mladé” imigranty, kteří neuznávají Ježíše jako syna Božího Podporuje Grétu, LGBT a snaží se zachránit tento zkažený Satanův svět nereálnými ekologickými nesmysly Snaží se svou církev dale sbližovat s učením jiných náboženství aby ve výsledku vytvořil boha nového univerzálního pro TENTO SVĚT.