Odkaz : https://www.krestandnes.cz/polskem-otrasl-film-o-sexualnim-zneuzivani-v-cirkvi/