Muslimové neuznávají Ježíše jako syna Božího a tvoří převážnou většinu imigrantů Co na to říká Svaté písmo : Milujme jedni druhé.6V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.7Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.8Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu.9Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.10Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. 11Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. Papež tedy svými výroky stojí proti Svatému písmu a je spoluviník Antikrista. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Papez-v-Bulharsku-Otevrete-srdce-i-domy-uprchlikum-580327