"Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?"