odkaz : https://www.krestandnes.cz/brzky-kristuv-prichod-teolog-odporuje/

 

2P 3,3 Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
2P 3,4 a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“