Na více než pěti stech stranách knihy (dalších 300 stran, které se do svazku nevešly, je na internetu) Frédéric Martel čtenáře provádí pontifikáty papežů Jana Pavla II. , Benedikta XVI. a Františka, zejména z hlediska vztahu Římské kurie k homosexuálům, ale také k AIDS, k používání kondomů, k pedofilním aférám a k přijímání zákonů o registrovaném partnerství a později o manželství osob stejného pohlaví. Autor na pozadí těchto témat postupně odhaluje nebo definuje – záleží na úhlu pohledu čtenáře – čtrnáct „pravidel“, která stojí za to zde v poněkud zkrácené formě citovat:

 1. Kněžství bylo po dlouhou dobu ideální únikovou cestou pro mladé homosexuály.

 2. Čím výše člověk stoupá katolickou hierarchií, tím více a více naráží na homosexuály. V kardinálském kolegiu a ve Vatikánu je pak homosexualita pravidlem a heterosexualita výjimkou.

 3. Čím hlasitěji se klerik veřejně staví vůči gayům, tím je pravděpodobnější, že je sám neupřímný a něco skrývá.

 4. Čím více je klerik vstřícný vůči gayům, tím je méně pravděpodobné, že on sám je gay.

 5. Homosexualita je jedním z hlavních motivů častých pomluv, klepů, vyřizování vzájemných účtů a sexuálního obtěžování u Svatého stolce.

 6. Za většinou případů sexuálního zneužití jsou kněží a biskupové, kteří bránili agresory ze strachu z odhalení své vlastní homosexuality v případě skandálu.

  Sodoma: Homosexualita a pokrytectví za zdmi Vatikánu podle Frédérica Martela

  Sodoma: In The Closet Of The Vatican. Power, Homosexuality, Hypocrisy
  Autor: Bloomsbury

 7. Kardinálové, biskupové a kněží, kteří o homosexuální otázce mluví jen málo, jsou téměř vždy heterosexuálové.

 8. V Římě se při styku katolických kněží a arabských prostitutů setkává těžká sexuální frustrace katolických kněží s omezeními danými islámem, který mladým muslimům nedovoluje heterosexuální akt mimo manželství.

 9. Homosexuálové ve Vatikánu obecně přecházejí od sexuální zdrženlivosti k „homosexuální praxi“, nikoli obráceně.

 10. Homosexuální kněží a teologové mnohem silněji podporují udržení povinného celibátu než jejich heterosexuální protějšky.

 11. Většina nunciů jsou homosexuálové, přestože jejich diplomacie je v podstatě homofobní. Kardinálové, biskupové a kněží, kteří hodně cestují, jsou spíše homosexuálové než ti, kteří cestují málo.

 12. Pověsti o homosexualitě kardinálů a prelátů jsou často rozšiřovány tajnými homosexuály, kteří tímto způsobem napadají své liberální oponenty.

 13. Nemá smysl se ptát kardinálů a biskupů, kdo je jejich partnerem, je lepší se zeptat jejich sekretářů, asistentů a chráněnců a pravdu odhalit z jejich reakce.

 14. V milostných záležitostech kněží a v počtu lidí, se kterými udržují milostný poměr, se často mýlíme: někdy přátelství interpretujeme jako milostný poměr a jindy děláme opačnou chybu.

 

Odkaz na celý zdrojový článek : http://www.christnet.eu/clanky/6208/sodoma_homosexualita_a_pokrytectvi_za_zdmi_vatikanu_podle_frederica_martela.url