Dycky Ježíš

 

  • On je obraz neviditelného Boha

  • On je přede vším a všechno v něm spočívá

  • On je hlavou těla, církve

  • On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo

  • On je Pánem všech

  • On je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých

  • On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa

  • On je ten pravý Bůh a věčný život.

  • On je dobrý pastýř; zná své ovce a jeho ovce znají jeho

 

Znáte papeže tak dobře jak Ježíše ???